Privacy verklaring

 

Privacy Verklaring Vakantiehuis Lentevreugd

Verwerkingsverantwoordelijke:

Ria Topper

Katwijkseweg 40

2242 PD  Wassenaar 

Tel: +31 6 5208 5511

info@vakantiehuislentevreugd.nl

www.vakantiehuislentevreugd.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Vakantiehuis Lentevreugd kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vakantiehuis Lentevreugd en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vakantiehuis Lentevreugd verstrekt.

Vakantiehuis Lentevreugd kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • IP-adres

 

Waarom Vakantiehuis Lentevreugd gegevens nodig heeft:

Vakantiehuis Lentevreugd  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vakantiehuis Lentevreugd  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst m.b.t. het huren van ons vakantiehuis of het versturen van een nieuwsbrief per mail. Bij reservering worden de persoonsgegevens opgeslagen in ons reserveringssysteem via reflexholiday.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vakantiehuis Lentevreugd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vakantiehuislentevreugd.nl

 

Hoe lang Vakantiehuis Lentevreugd gegevens bewaard:

Vakantiehuis Lentevreugd  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

In kaart brengen van websitebezoek:

Op de website van Vakantiehuis Lentevreugd worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vakantiehuis Lentevreugd gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Vakantiehuis Lentevreugd gebruikt van functionele/session cookies. Vakantiehuis Lentevreugd maakt geen gebruik van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of delen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiehuis Lentevreugd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiehuislentevreugd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakantiehuis Lentevreugd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

De website vakantiehuislentevreugd.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Vakantiehuis Lentevreugd  beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Vakantiehuis Lentevreugd gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit.

 

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook.

 

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Vakantiehuis Lentevreugd cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Vakantiehuis Lentevreugd bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

 

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u  het gebruik van cookies uitzetten in uw browser.

 

Parterlinks

Op de website van Vakantiehuis Lentevreugd zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Vakantiehuis Lentevreugd  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Wijziging van privacyverklaring

Vakantiehuis Lentevreugd  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en wij adviseren u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Ria Topper

Vakantiehuis Lentevreugd

Katwijkseweg 40 A

NL – 2242 PD Wassenaar

Tel. +31(0)6 52085511

Email: info@vakantiehuislentevreugd.nl

www.vakantiehuislentevreugd.nl