Privacy verklaring

[pl_row pagelayer-id=”1u99k0s8k6ws5y40″ ]
[pl_col pagelayer-id=”kaixqshtq00uti3v” col=”12″]
[pl_text pagelayer-id=”dd5xey5y52ra1vbl” ]

Privacy Verklaring Vakantiehuis
Lentevreugd

Verwerkingsverantwoordelijke:

Ria Topper

Katwijkseweg 40

2242 PD  Wassenaar 

Tel: +31 6 5208 5511

info@vakantiehuislentevreugd.nl

www.vakantiehuislentevreugd.nl

 

Persoonsgegevens
die worden verwerkt:

Vakantiehuis Lentevreugd kan
persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Vakantiehuis Lentevreugd en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Vakantiehuis Lentevreugd verstrekt.

Vakantiehuis Lentevreugd kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

·        
Voor- en
achternaam

·        
Adresgegevens

·        
Telefoonnummer

·        
E-mail adres

·        
IP-adres

 

Waarom Vakantiehuis Lentevreugd
gegevens nodig heeft:

Vakantiehuis Lentevreugd
 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt
worden.

Daarnaast kan Vakantiehuis
Lentevreugd  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst m.b.t. het huren van ons vakantiehuis of
het versturen van een nieuwsbrief per mail. Bij reservering worden de
persoonsgegevens opgeslagen in ons reserveringssysteem via reflexholiday.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vakantiehuis Lentevreugd neemt de
bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
ons via info@vakantiehuislentevreugd.nl

 

Hoe lang Vakantiehuis Lentevreugd
gegevens bewaard:

Vakantiehuis Lentevreugd
 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

In kaart brengen van websitebezoek:

Op de website van Vakantiehuis
Lentevreugd worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres
van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Vakantiehuis Lentevreugd gebruikt deze informatie om
de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Vakantiehuis Lentevreugd
gebruikt van functionele/session cookies. Vakantiehuis Lentevreugd maakt geen
gebruik van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
of delen:

U hebt het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Vakantiehuis Lentevreugd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@vakantiehuislentevreugd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakantiehuis
Lentevreugd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

De website
vakantiehuislentevreugd.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van
Vakantiehuis Lentevreugd  beter te laten functioneren en het web bezoek te
monitoren. Vakantiehuis Lentevreugd gebruikt deze data alleen geaggregeerd en
kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van
cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit.

 

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien
u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen
die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals
Facebook.

 

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Vakantiehuis
Lentevreugd cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van
berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst
als u tijdens een bezoek aan Vakantiehuis Lentevreugd bent ingelogd op Facebook
en hiervoor toestemming geeft.

 

Cookies weigeren

Je kunt zelf
beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo
instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst
worden. Daarnaast kunt u  het gebruik van cookies uitzetten in uw browser.

 

Parterlinks

Op de website van Vakantiehuis Lentevreugd zijn een aantal links naar
andere websites van organisaties te vinden. Vakantiehuis Lentevreugd  kan
geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door
die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de
betreffende website te lezen.

 

Wijziging
van privacyverklaring

Vakantiehuis
Lentevreugd  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze Privacy Verklaring en wij adviseren u regelmatig dit Privacy Verklaring te
bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Ria Topper

Vakantiehuis
Lentevreugd

Katwijkseweg
40 A

NL – 2242 PD Wassenaar

Tel. +31(0)6 52085511

Email: info@vakantiehuislentevreugd.nl

www.vakantiehuislentevreugd.nl

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

https://sexcnvideos.com
mariah gives blowjob to a bbc for money. porn videos