Huurvoorwaarden

VAKANTIEHUIS LENTEVREUGD

Huurvoorwaarden Vakantiehuis “Lentevreugd” – Wassenaar

 

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Het is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen.

Boekingsopdracht en betaling

Iedere boekingsopdracht wordt bevestigd middels een huurovereenkomst. De aanbetaling bestaat uit 40% van het totaalbedrag te betalen binnen 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst. Het restant voldoet u uiterlijk zes weken vóór aanvang van de huurperiode. Bij boeking binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode voldoet u het totaalbedrag in één keer binnen 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst. Het betalingsbewijs van de bank (rekeningafschrift) vormt tezamen met de boekingsbevestiging uw volledige huurovereenkomst. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.

Verzekering

Wij adviseren u zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering alsmede een reisverzekering. Controleer de dekking van de reisverzekering bij schade.

Annulering door huurder

Bij annulering door huurder dient u ons schriftelijk, na voorafgaande telefonische melding, op de hoogte te stellen. Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd.

A Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 40% van het totaalbedrag;

B bij annulering vanaf de 42ste dag t/m de 29ste dag vóór de dag van aankomst: 75% van het totaalbedrag;

C bij annulering vanaf de 29ste dag t/m de dag van aankomst: 100% van het totaalbedrag.

Annulering door verhuurder

Indien enige omstandigheid ons noopt tot annulering van de gemaakte reservering, zullen wij per omgaande het reeds betaalde bedrag terugstorten.

Aansprakelijkheid

Tijdens het verblijf in onze vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het vakantiehuis behoren. Schade door u en/of uw medereizigers veroorzaakt, dient geheel vergoed te worden aan ons. Wij zijn bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder.

Algemene bepalingen

Het gehuurde vakantieverblijf kunt u op de eerste dag van verblijf betrekken vanaf 15.00 uur. De vertrektijd op de laatste dag van verblijf is uiterlijk om 10.30 uur.

  • Weekverhuur: maandag t/m maandag of vrijdag t/m vrijdag.
  • Gedurende het hoogseizoen zal alleen weekverhuur plaatsvinden van vrijdag 15.00 uur t/m vrijdag 10.30 uur.
  • Weekendverhuur: vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.30 uur.
  • Midweekverhuur: maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.30 uur.

Zonder overleg is het niet toegestaan te logeren met meer personen dan in de bevestiging staat vermeld. Avondrust na 23.00 uur. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van ons. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven, zonder recht op schadevergoeding. Bij de woning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

Onze accommodatie is rookvrij. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking raken van de aanwezige WIFI-verbinding. Gebruik van het huis is voor eigen risico.

Gebruik voor feesten en partijen is niet toegestaan, tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder daarvoor is verkregen. Wij staan geen huisdieren toe.

Wij vragen u ons huis na vertrek netjes achter te laten en te behandelen zoals u thuis gewend bent.

Wassenaar, juni 2020

Wim en Ria Topper, Katwijkseweg 40, 2242 PD  Wassenaar.

Tel.:   +31 (0)6 52 08 55 11 (Ria)

www.vakantiehuislentevreugd.nl             Info@vakantiehuislentevreugd.nl