Huurvoorwaarden

[pl_row pagelayer-id=”jb2ry7djm0nwzp0c” ]
[pl_col pagelayer-id=”m1ojowi9yl3gwnzf” col=”12″]
[pl_text pagelayer-id=”y27xalgwl4skttwg” ]

VAKANTIEHUIS LENTEVREUGD

Huurvoorwaarden Vakantiehuis “Lentevreugd” – Wassenaar

 

 

Deze voorwaarden zijn er voor
het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Het
is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle
partijen teleurstellingen.

 

Boekingsopdracht
en betaling

Iedere boekingsopdracht wordt
bevestigd middels een huurovereenkomst. De aanbetaling bestaat uit 40% van het
totaalbedrag te betalen binnen 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst. Het
restant voldoet u uiterlijk zes weken vóór aanvang van de huurperiode. Bij
boeking binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode voldoet u het
totaalbedrag in één keer binnen 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst. Het
betalingsbewijs van de bank (rekeningafschrift) vormt tezamen met de
boekingsbevestiging uw volledige huurovereenkomst. Bij niet tijdige betaling
zijn wij gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden
niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van
toepassing.

 

Verzekering

Wij adviseren u zelf te
zorgen voor een annuleringsverzekering alsmede een reisverzekering. Controleer
de dekking van de reisverzekering bij schade.

 

Annulering
door huurder

Bij annulering door huurder
dient u ons schriftelijk, na voorafgaande telefonische melding, op de hoogte te
stellen. Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd.

 A Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van
aankomst: 40% van het totaalbedrag;

 B bij annulering vanaf de 42ste dag t/m de
29ste dag vóór de dag van aankomst: 75% van het totaalbedrag;

 C bij annulering vanaf de 29ste dag t/m de dag
van aankomst: 100% van het totaalbedrag.

 

Annulering
door verhuurder

Indien enige omstandigheid
ons noopt tot annulering van de gemaakte reservering, zullen wij per omgaande
het reeds betaalde bedrag terugstorten.

 

Aansprakelijkheid

Tijdens het verblijf in onze
vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de
inrichting en alle zaken welke tot het vakantiehuis behoren. Schade door u
en/of uw medereizigers veroorzaakt, dient geheel vergoed te worden aan ons. Wij
zijn bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog
aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren
is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de
huurovereenkomst genoemde huurder.

 

Algemene
bepalingen

Het gehuurde vakantieverblijf
kunt u op de eerste dag van verblijf betrekken vanaf 15.00 uur. De vertrektijd
op de laatste dag van verblijf is uiterlijk om 10.30 uur. 

·
Weekverhuur: maandag t/m maandag of
vrijdag t/m vrijdag.

• Gedurende
het hoogseizoen zal alleen weekverhuur plaatsvinden van vrijdag 15.00 uur t/m
vrijdag 10.30 uur.  

·
Weekendverhuur: vrijdag 15.00
uur t/m maandag 10.30 uur.  

·
Midweekverhuur: maandag
15.00 uur t/m vrijdag 10.30 uur.

 

Zonder overleg is het niet
toegestaan te logeren met meer personen dan in de bevestiging staat vermeld.
Avondrust na 23.00 uur. Op bezoek komende personen mogen niet blijven
overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van ons. Bij niet nakomen hiervan
is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven, zonder recht op
schadevergoeding.

Bij de woning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk
onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden
nagekomen. Zo nodig kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 

Onze accommodatie is
rookvrij. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking raken van
de aanwezige WIFI-verbinding. Gebruik van het huis is voor eigen risico.

 

Gebruik voor feesten en
partijen is niet toegestaan, tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de verhuurder daarvoor is verkregen. Wij staan geen huisdieren
toe.

 

Wij vragen u ons huis na vertrek netjes achter te laten en te behandelen zoals u thuis gewend bent.   

 

Wassenaar, juni 2020

 

Wim en Ria Topper, Katwijkseweg
40, 2242 PD  Wassenaar.     

Tel.:   +31 (0)6
52 08 55 11 (Ria)

 

www.vakantiehuislentevreugd.nl             Info@vakantiehuislentevreugd.nl

 

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

https://sexcnvideos.com
mariah gives blowjob to a bbc for money. porn videos